Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλητικής Θεραπείας και Αποκατάστασης (ΠΑ.Σ.Α.Θ.Α.) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας, Avedis Donabedian, με στόχο την θέσπιση πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, σε αντικείμενα έρευνας και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο στοχεύει να αποτελέσει τον μοχλό εκκίνησης και το μηχανισμό υποστήριξης σχεδιασμού, ανάπτυξης, εφαρμογής και παρακολούθησης σύγχρονων πολιτικών και προγραμμάτων υγείας σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό, αλλά και τοπικό με τη διασφάλιση εναρμόνισής τους με τις αρχές και στρατηγικές των διεθνών οργανισμών όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΟΣΑ, το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων και οι Επιστημονικές Ενώσεις του Τομέα Υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.