Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωστοποιούμε την επίσημη ίδρυση του Πανελλήνιου Συλλόγου Αθλητικής Θεραπείας και Αποκατάστασης (ΠΑ.Σ.Α.Θ.Α.) με τη με αριθμό 256Σ/2018 διαταγή της κας Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης.

Αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή η ίδρυση του ΠΑ.Σ.Α.Θ.Α., του οποίου σκοποί είναι η προαγωγή, κατοχύρωση και αναγνώριση του επαγγέλματος της Αθλητικής Θεραπείας και Αποκατάστασης, η εκπροσώπηση και προάσπιση των δικαιωμάτων του, επαγγελματία υγείας, Αθλητικού Θεραπευτή σε Πανελλαδικό επίπεδο, η διάδοση επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο της Αθλητικής Θεραπείας και Αποκατάστασης προς επαγγελματίες υγείας και η εξασφάλιση της ακαδημαϊκής αξίας των σπουδών στην Αθλητική Θεραπεία και Αποκατάσταση.

Ευχαριστούμε όλες και όλους για τη προσπάθεια και τη συνεργατικότητα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μας. Το αποτέλεσμα επιβραβεύει τις προσπάθειες όλων μας και μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια.

Με τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μας!

Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Α.Θ.Α.