Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Αθλητική Θεραπεία και Αποκατάσταση

Οι σπουδές των Αθλητικών Θεραπευτών γίνονται σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις οδηγίες και κανονισμούς που έχει θέσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αθλητικής Θεραπείας. Είναι πανεπιστημιακού επιπέδου, προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων που οδηγούν σε πτυχία επιπέδου Bachelor ή Master of Science, αντίστοιχα. Τέτοια προγράμματα είναι διαθέσιμα στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αγγλία, την Ιρλανδία, τη Σκωτία, την Ισπανία, την Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Ιορδανία και τη Νότια Αφρική.

ΗΠΑ

To National Athletic Trainers’ Association (NATA) είναι ο επίσημος επαγγελματικός σύλλογος και το όργανο πιστοποίησης για τους απόφοιτους Αθλητικούς Θεραπευτές στις ΗΠΑ. Tο επάγγελμα του Αθλητικού Θεραπευτή είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα υγείας. Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του Αθλητικού Θεραπευτή, πρέπει να είναι απόφοιτος προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος και να έχει περάσει επιτυχώς τις προβλεπόμενες εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται από το Board of Certification (BOC). Συμμετοχή στις εξετάσεις έχουν όσοι έχουν παρακολουθήσει πανεπιστημιακό πρόγραμμα το οποίο έχει εγκριθεί από το Commission on Accreditation of Athletic Training Education (CAATE). Στις ΗΠΑ, η Αθλητική Θεραπεία διδάσκεται σε 243 πανεπιστήμια.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του NATA στις ΗΠΑ https://www.nata.org/

ΚΑΝΑΔΑΣ

Το Canadian Athletic Therapists’ Association (CATA) είναι ο επίσημος επαγγελματικός σύλλογος και το όργανο πιστοποίησης για τους πιστοποιημένους Αθλητικούς Θεραπευτές στον Καναδά. Tο επάγγελμα του Αθλητικού Θεραπευτή είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα υγείας στο Οντάριο και πλήρως αναγνωρισμένο στις υπόλοιπες πολιτείες. Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του Αθλητικού Θεραπευτή, πρέπει να είναι απόφοιτος προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος και να έχει περάσει επιτυχώς τις προβλεπόμενες εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται από το National Certification Examination. Συμμετοχή στις εξετάσεις έχουν όσοι έχουν παρακολουθήσει πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών το οποίο έχει εγκριθεί από το Canadian Athletic Therapists Association. Στον Καναδά, η Αθλητική Θεραπεία διδάσκεται σε 8 πανεπιστήμια. (Concordia University, Camosun College, Sheridan College, York University, University of Manitoba, University of Winnipeg, Mount Royal University and Universite du Quebec a Trois-Rivieres)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του CATA στον Καναδά https://athletictherapy.org/

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Το British Association of Sport Rehabilitators (BASRaT) και το Athletic Rehabilitation Therapy Ireland (ARTI) είναι οι επίσημοι επαγγελματικοί σύλλογοι και όργανα πιστοποίησης για τους πιστοποιημένους Αθλητικούς Θεραπευτές στην Αγγλία και την Ιρλανδία, αντίστοιχα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το επάγγελμα του Αθλητικού Θεραπευτή είναι ρυθμιζόμενο επάγγελμα υγείας από το Professional Standards Authority for Health and Social Care. Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του Αθλητικού Θεραπευτή, πρέπει να είναι απόφοιτος προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος και να έχει περάσει επιτυχώς τις προβλεπόμενες εξετάσεις. Συμμετοχή στις εξετάσεις έχουν όσοι έχουν παρακολουθήσει πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών το οποίο έχει εγκριθεί από το BASRaT και ARTI. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Αθλητική Θεραπεία και Αποκατάσταση διδάσκεται σε 50 πανεπιστήμια.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα των Συλλόγων στο Ηνωμένο Βασίλειο https://www.basrat.org/https://www.arti.info/

Ο ΠΑ.Σ.Α.Θ.Α. ενεργό μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητικής Θεραπείας (WFATT)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας γνωστοποιούμε την επίσημη ένταξη του Πανελλήνιου Συλλόγου Αθλητικής Θεραπείας και Αποκατάστασης ως μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητικής Θεραπείας. https://www.wfatt.org/pastar Η...

Ίδρυση Πανελλήνιου Συλλόγου Αθλητικής Θεραπείας και Αποκατάστασης

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωστοποιούμε την επίσημη ίδρυση του Πανελλήνιου Συλλόγου Αθλητικής Θεραπείας και Αποκατάστασης (ΠΑ.Σ.Α.Θ.Α.) με τη με αριθμό 256Σ/2018 διαταγή της κας Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης. Αποτελεί μεγάλη χαρά και...

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλητικής Θεραπείας και Αποκατάστασης (ΠΑ.Σ.Α.Θ.Α) είναι ο επίσημος φορέας της Αθλητικής Θεραπείας, που εκπροσωπεί τα δικαιώματα των Αθλητικών Θεραπευτών σε Πανελλαδικό επίπεδο.