Κατηγορίες Μελών

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα, και επίτιμα:

Ο ΠΑ.Σ.Α.Θ.Α. καλοσωρίζει τους πτυχιούχους Αθλητικούς Θεραπευτές ως τακτικά μέλη. Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν Αθλητική Θεραπεία και Αποκατάσταση μπορούν να εγγραφούν ως δόκιμα μέλη.

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όσοι είναι:
1. πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού ακαδημαϊκού προγράμματος στην Αθλητική Θεραπεία και Αποκατάσταση (BSc/MSc in Athletic Therapy and Rehabilitation), πανεπιστημίου αναγνωρισμένου και πιστοποιημένου από τον αντίστοιχο φορέα/σύλλογο της εκάστοτε χώρας [π.χ. BASRaT, SST, ARTI (UK), NATA (US), CATA (CA) κλπ], και
2. κάτοχοι διεθνούς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πρώτων βοηθειών που βρίσκεται σε ισχύ.

Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν όσοι είναι:
1. φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού ακαδημαϊκού προγράμματος στην Αθλητική Θεραπεία και Αποκατάσταση (BSc/MSc in Athletic Therapy and Rehabilitation), πανεπιστημίου αναγνωρισμένου και πιστοποιημένου από τον αντίστοιχο φορέα/σύλλογο της εκάστοτε χώρας [π.χ. BASRaT, SST, ARTI (UK), NATA (US), CATA (CA) κλπ], και
2. κάτοχοι διεθνούς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πρώτων βοηθειών που βρίσκεται σε ισχύ.

Επίτιµα µέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήµονες που συνέβαλαν ή συµβάλλουν µε εξέχοντα τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, στην υλοποίηση του σκοπού του Συλλόγου.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του Καταστατικού, δικαίωμα χρήσης των τίτλων “Αθλητικός Θεραπευτής, Sports/Athletic Therapist” έχουν μόνον τα τακτικά μέλη του ΠΑ.Σ.Α.Θ.Α.

Για να γίνετε μέλος του ΠΑ.Σ.Α.Θ.Α., παρακαλούμε μεταβείτε στο μενού Εγγραφή Νέων Μελών.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλητικής Θεραπείας και Αποκατάστασης (ΠΑ.Σ.Α.Θ.Α.) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας, Avedis Donabedian, με στόχο την...

Συμμετοχή του ΠΑ.Σ.Α.Θ.Α. στο 6ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Αθλητιάτρων (ECOSEP), Παρίσι 2019

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 6ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Αθλητιάτρων (ECOSEP) στο Παρίσι στις 29-30 Νοεμβρίου 2019 με την ενεργή συμμετοχή του Πανελλήνιου Συλλόγου Αθλητικής Θεραπείας και Αποκατάστασης (ΠΑ.Σ.Α.Θ.Α.) με παρουσία...

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλητικής Θεραπείας και Αποκατάστασης (ΠΑ.Σ.Α.Θ.Α) είναι ο επίσημος φορέας της Αθλητικής Θεραπείας, που εκπροσωπεί τα δικαιώματα των Αθλητικών Θεραπευτών σε Πανελλαδικό επίπεδο.